Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

sovapo

1. P OCL Dodavatelé

DODAVATELÉ

 

Zásobování prodejen má být plynulé v potřebném množství, struktuře, sortimentní skladbě a kvalitě.

Vztahy mezi odběrateli a dodavateli jsou založeny na předpokladech vzájemné výhodné spolupráce, při dodržení oboustranných povinností.

Zboží se dostává ke spotřebiteli prostřednictvím zprostředkovatelských organizací.

Všechny zprostředkovatelské organizace /výrobce, VO, MO/ spolupracují na dodání zboží spotřebiteli a vytvářejí tzv. distribuční cestu /kanál/.

/Existují i jiné kombinace – výrobce může zvolit přímý prodej spotřebiteli místo prodeje prostřednictvím MO a VO, některé výrobní firmy si proto zakládají vlastní prodejní oddělení, ale tento prodej lze použít jen u některých druhů zboží./

 

Význam dodavatelů:

 • zajišťuje potřebné zásoby zboží MO co do množství, sortimentu, jakosti a času
 • je zprostředkovatelem mezi výrobci /dovozci/ a MO
 • zprostředkovává MO seznámení s novými výrobky
 • popřípadě dodává zboží do MO

 

Dodavatelsko – odběratelské vztahy:

Pro dobrou spolupráci mezi odběrateli a dodavateli musí být respektovány určité zásady:

 1. pro dodavatele
 • informovat odběratele o nových druzích zboží
 • zboží předávat na místě určeném kupní smlouvou ve stanoveném čase
 • převzít zpět vratné obaly
 1. pro odběratele
 • sledovat pohyb zboží na prodejně
 • mít dokonalý přehled o nákupních činnostech
 • sledovat zavádění nových výrobků
 • provádět průzkum spotřebitelské poptávky
 • dodržovat termíny objednávek

 

Dodavatele rozdělujeme:

 1. podle místa výroby
 • tuzemské
 • zahraniční
 1. podle druhu zboží
 • průmyslové
 • zemědělské
 1. podle objemu výroby
 • velkovýrobce
 • malovýrobce.

 

Cesty zboží ke spotřebiteli

Jsou rozmanité a jsou určeny počtem článků, kterými zboží prochází a úkoly, které tyto články v procesu oběhu plní.

Z hlediska pohybu zboží od výrobce do prodejen rozeznáváme cesty:

 • jednočlánkové, tj. výroba – prodejna, prodejna zde vystupuje jako článek v oběhu zboží, používá se pro zboží s krátkou dobou použitelnosti, např. chléb, pečivo, lahůdky, cukrářské výrobky
 • dvoučlánkové, tj. výroba – VO – prodejna, VO a prodejna představují dva mezičlánky, používá se nejvíce pro potravinářské i nepotravinářské
 • vícečlánkové, tj. výroba – odbytové základny výroby /dozrávárny, pražírny, balírny/– VO – prodejna, používají se pro zboží, které potřebuje nějakou úpravu

 

Nákup zemědělských výrobků

Prvořadou podmínkou je dodržování hygienických předpisů, v některých případech je nutno žádat příslušná osvědčení. Nákup může být od:

 • drobných pěstitelů /chovatelů/
 • zemědělských výrobců /firem/

Dodávky mohou být:

 • přímé, např. prodej ovoce a zeleniny přímo zákazníkům na tržnicích, popř. přímé zásobování prodejen
 • nepřímé, zásobování konzervárenských a jiných zpracovatelských firem.

 

Nákup z dovozu

Zboží určené pro další prodej mohou dovážet specializované podniky zahraničního obchodu, jednotliví podnikatelé, ale i obchodní a výrobní firmy. U některých výrobců musí být dovozní licence, která se uděluje licenční zprávou Ministerstva průmyslu a obchodu, např. zbraně, střelivo, jedy.

Dovážené výrobky musí odpovídat normám hygienickým, veterinárním, bezpečnostním a i jiným předpisům platným v ČR.

Vztahy se zahraničními dodavateli jsou určeny vzájemnou dohodou, kterou je potřeba pečlivě připravit a přesně formulovat:

 • způsob přepravy
 • pojištění
 • způsob předání zboží
 • podmínky placení zboží
 • předložení certifikátů
 • předložení osvědčení u potravinářského a speciálního zboží
 • placení zboží /bez omezení volně směnitelné měny/.

Při převozu zboží přes hranice musí dovozce zaplatit příslušné clo, DPH a případně spotřební daň, při dovozu může být využito služeb dopravců, špediterských firem, pojišťoven atd. 

1. P OCL Dodavatelé...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

TOPlist