Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

sovapo

4. OK IEP Obsah
4. OK IEP Obsah:

1. Základní návrh.

2. Výpis z rejstříku trestů.

3. Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání /nájemní smlouva/.

4. Smlouva o zřízení a vedení bankovního účtu /pátrejte v sekci Obchodní zákoník, kde jsou předepsány její náležitosti/.

5. NEPOVINNÉ!!! Bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě soc. zabezpečení. ZA BODY NAVÍC!

6. Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby. Zavítat na stránky:

http://business.center.cz/business/sablony/soubor.aspx?id=501

    Mít na příště připravený a vytisknutý JRF pro fyzické osoby!!!

7. Výpis z živnostenského rejstříku.

8. Pracovní smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti.

9. Obchodní dopis - poptávka.

10. Obchodní dopis - nabídka.

11. Obchodní dopis - objednávka.

12. Účtování v deníku - daňová evidence: cca 15 účetních případů zaúčtovat /odvod sociálního a zdravotního pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, tržby, platby za zboží, výběr pro osobní potřebu atd./

13. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina /vyberte vhodnou právní formu podnikání, sepište společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu/.

14. Zápis do obchodního rejstříku. Zavítat na stránky:http://www.formstudio.cz/formulare/pdf/dr_09ORZapisDoORAS.pdfMít na příště vyplněno nebo alespoň vytisknuto.

15. Výpis z obchodního rejstříku. Odpověď obchodního rejstříku na váš návrh. /zvolte úplný výpis/

16. Úprava dokumentů, zejména pracovní smlouvy /vznikl nový zaměstnavatel - PO/

17. Ohlášení živnosti PO - již znáte, ale opět se změnily podmínky..Jednotný registrační formulář pro právnické osobyl

18. Zúčtovací a výplatní listina alespoň pro 2 zaměstnance.

19. Podvojné účetnictví - alespoň 15 předkontací /včetně mezd/, zaúčtování na účty, uzavření.

TOPlist